022 545 811

Cerere de împrumut
Temporar nu acordăm împrumuturi!

Datele din cererea de împrumut vor fi folosite doar de SMS Credit PLUS SRL

şi numai în scopul evaluării solvabilităţii solicitantului.


Depunerea cererii pentru obţinerea împrumutului este gratis şi nu impune solicitantului careva obligaţii.

Pentru a beneficia de împrumut  "SMS Credit PLUS" este necesar de:

 

Informaţie despre credit
Suma creditului *  lei
Termenul creditului *
Date Personale
Nume de familie *
Prenume *
Patronimic *
Gen *
Seria buletinului de identitate *
Numărul buletinului de identitate *
Oficiul *
Data eliberării *
Expiră la *
Cod personal *
Data naşterii *
Starea familală *
Adresa de înregistrare (din buletin)
Raion/Municipiu *
Oraş/Sat *
Strada *
Numărul clădirii *
Numărul apartamentului *
Telefon *
Tel. mobil *
Email
Ani la adresa curentă *
Locuinţă în proprietate *
Adresa de facturare (unde locuiţi)
Raion/Municipiu *
Oraş/Sat *
Strada *
Numărul clădirii *
Numărul apartamentului *
Telefon *
Ani la adresa curentă *
Locuinţă în proprietate *
Informaţie despre familie
Numarul de dependenţi (copii pînă la 18 ani)
Informaţie despre soţ/soţie
Nume de familie
Prenume
Data naşterii
Informaţie despre persoana de contact (persoana care nu locuieşte cu Dvs. nici la adresa de înregistrare nici la cea de facturare)
Nume de familie *
Prenume *
Raion/Municipiu *
Oraş/Sat *
Strada *
Numărul clădirii *
Numărul apartamentului *
Telefon *
Tel. mobil *
Email
Informaţie despre locul de muncă
Denumirea companiei *
Domeniul de activitate *
Funcţia *
Tipul contractului *
Angajat de la *
Angajat pînă la *
Numărul de ani la funcţia curentă *
Adresa de la locul de muncă
Raion/Municipiu *
Oraş/Sat *
Strada *
Numărul clădirii *
Oficiu *
Telefon 1 *
Telefon 2 *
Tel. mobil *
Informaţie financiară
Venit net *
Alte venituri
Venit net al soţului/soţiei
Alte venituri ale soţului/soţiei
Unităţi de imobil în proprietate
Tip imobil 1
Adresa imobil 1
Tip imobil 2
Adresa imobil 2
Automobil în proprietate?
Numărul de înmatriculare
Modelul
Anul de producţie
Credite existente
Tipul creditului
Suma creditului
Numărul ratelor
Rata lunară
Soldul creditului
Creditor
Credite achitate
Tipul creditului
Suma creditului
Numărul ratelor
Creditor
Altă informaţie
De unde aţi aflat despre produsele companiei "SMS CREDIT" SRL ?
Mesaj opţional
Cod de verificare *